Καθολικά Μέτρα Στήριξης

Πατώντας στον τίτλο μεταφέρεστε στην επεξήγηση του κάθε μέτρου.

 

Αναστολή Πρόσθετης Εισφοράς στο ΓΕΣΥ
Η καταβολή της πρόσθετης εισφοράς στο ΓΕΣΥ έχει ανασταλεί για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2020 και για τους Εργαζόμενους και για τους Εργοδότες. Για το μήνα Μάρτιο, η πρόσθετη εισφορά καταβάλλεται.
Μείωση τιμής Ηλεκτρικού Ρεύματος
Έχει αποφασιστεί καθολική μείωση της τιμής χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος κατά 10% για περίοδο 2 μηνών.
Πλαφόν σε τιμές Προϊόντων Υγιεινής και Εξέτασης για Κορωνοϊό
Έχει εισαχθεί ανώτατη τιμή σε προϊόντα προσωπικής υγιεινής για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας.
Αναστολή Εξώσεων
Έχει αποφασιστεί η αναστολή όλων των εξώσεων μέχρι την 31η Μαΐου 2020.
Θεσμοθέτηση Τηλεδιασκέψεων
Έχει θεσμοθετηθεί η δυνατότητα λήψης αποφάσεων μέσω τηλεδιάσκεψης στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Υπενθυμίζεται ότι – όπου αυτό είναι δυνατό – συνίσταται όλοι να εργαζόμαστε από το σπίτι.

Αναλυτικά τα μέτρα

Αναστολή Πρόσθετης Εισφοράς στο ΓΕΣΥ

Η καταβολή της πρόσθετης εισφοράς στο ΓΕΣΥ έχει ανασταλεί για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2020 και για τους Εργαζόμενους και για τους Εργοδότες.
Για το μήνα Μάρτιο, η πρόσθετη εισφορά καταβάλλεται όπως προνοούσε η νομοθεσία.

Η Βουλή έχει τροποποιήσει το Νόμο του Γενικού Σχεδίου Υγείας προκειμένου να γίνει κατορθωτή η αναστολή της πρόσθετης εισφοράς. Με βάση τον νόμο αυτό, ο Υπουργός Οικονομικών έχει εκδόσει σχετική ανακοίνωση.

wdt_ID Ποσοστά εισφορών Από 1/3/2020 Μέχρι 31/3/2020 Από 1/4/2020 Μέχρι 30/6/2020 Από 1/7/2020 και μετά
1 Μισθωτοί 2.65% 1.70% 2.65%
2 Εργοδότες 2.90% 1.85% 2.90%
3 Αυτοτελώς εργαζόμενοι 4.00% 2.55% 4.00%
4 Συνταξιούχοι 2.65% 1.70% 2.65%
5 Πρόσωπο που κατέχει ή ασκεί οποιοδήποτε αξίωμα 2.65% 1.70% 2.65%
6 Η Δημοκρατία ή κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την καταβολή σε αξιωματούχο των προβλεπόμενων από τον διορισμό ή την εκλογή του αποδοχών  2.90% 1.85% 2.90%
7 Εισοδηματίες 2.65% 1.70% 2.65%
8 Πάγιο Ταμείο (Κράτος) 4.70% 1.65% 4.70%

Σε περίπτωση που, μετά και τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, επιχειρήσεις/εργοδότες είχαν ήδη προβεί στην εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών κατά τον μήνα Μάρτιο 2020, τότε γι” αυτές τις περιπτώσεις μόνο, η περίοδος εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών καθορίζεται η 1 Μαρτίου 2020 μέχρι 31 Μαΐου 2020.

Μείωση τιμής Ηλεκτρικού Ρεύματος

Μετά από σχετικό αίτημα του Υπουργού Οικονομικών η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου αποφάσισε την μείωση κατά 10% στην τελική τιμή ηλεκτρισμού, εξαιρουμένου του ΦΠΑ και του τέλους ΑΠΕ και ΕΞΕ, για συνολική περίοδο δύο (2) μηνών.
Η απόφαση της ΡΑΕΚ εδώ.

Πλαφόν σε τιμές Προϊόντων Υγιεινής και Εξέτασης για Κορωνοϊό

Με το Διάταγμα Αρ. 4, ο Υπουργός Υγείας καθόρισε τις ανώτατες τιμές (πλαφόν) στην πώληση αντισηπτικών προϊόντων, μασκών και θερμομέτρων.
Οι τιμές αυτές αναθεωρήθηκαν με το Διάταγμα Αρ. 16, με το οποίο καθορίστηκε και η ανώτατη τιμή για τη διενέργεια Μοριακής Εξέτασης για Κορωνοϊό και τροποποιήθηκαν ξανά με το Διάταγμα Αρ. 22.
wdt_ID Αντισηπτικά Ανώτατη Χονδρική Τιμή Πώλησης € Ανώτατη Λιανική Τιμή Πώλησης €
1 Abyss Discinfectand Gel, 100ml 2.62 3.55
2 Abyss Discinfectand Liquid, 100ml 3.57 4.85
3 Ane Medic Αντισηπτικό Gel, 250ml 2.38 3.20
4 Ane Medic Αντισηπτικό Gel, 300ml 2.82 3.50
5 Ane Medic Αντισηπτικό Gel, 350ml 3.27 4.45
6 Ane Medic Αντισηπτικό Gel, 1L 7.14 9.64
7 Aseptin Spray, 60m 5.88 8.05
8 Aseptin Spray, 300ml 11.45 15.68
9 Aseptin Spray, 1L (με αντλία) 21.42 28.90
10 Aseptin Spray, 1L (χωρίς αντλία) 17.85 24.10
11 Bienclair Αντισηπτικό Spray, 100ml 3.07 3.70
12 Bienclair Αντισηπτικό Spray, 500ml 6.40 7.75
13 Chem-Ist Antibacterial Gel, 500ml 5.95 8.00
14 Chem-Ist Antibacterial Spray, 500ml 6.55 8.85
15 Chem-Ist Antibacterial Spray, 1L 11.90 15.00
16 Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel, 50ml 1.35 2.10
17 Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel,100ml 2.00 2.75
18 Conal Antibacterial Hand Sanitizer Gel, 500ml 3.00 4.05
19 De Costa Labs Antiseptic Gel, 80ml 1.55 2.30
20 De Costa Labs Antiseptic Gel, 250ml 2.76 3.85
21 Fami Sanitizing Hand Gel, 80ml 2.38 3.20
22 Fami Sanitizing Hand Gel, 1L 8.33 11.25
23 Greco Drug Ethyl Alcohol 70%, 120ml 3.03 3.80
24 Greco Drug Ethyl Alcohol 70%, 500ml 6.00 7.50
25 InterMed Reval Plus Gel, 30ml 3.07 4.15
26 InterMed Reval Plus Gel, 500ml 6.43 8.70
27 InterMed Reval Plus Spray, 1L 7.00 9.45
28 Just Rite Hand Sanit Gel, 50ml 0.84 1.20
29 Just Rite Hand Gel (pump), 100ml 2.07 2.60
30 Just Rite Hand Sanit Gel, 120ml 2.24 2.80
31 Just Rite Hand Sanit Gel, 250ml 4.17 5.20
32 Just Rite Hand Gel (pump), 500ml 3.99 5.70
33 Kessler, 500ml 5.47 7.50
34 Kessler, 1L 10.71 14.45
35 Medseptox Spray, 100ml 6.66 9.00
36 Mister Brewer Alcohol 96% Spray, 300ml 3.99 5.50
37 Octiset Gel, 100ml 5.69 7.70
38 Octiset Gel, 500ml 8.15 11.00
39 Octiset Gel, 1L 13.92 18.80
40 Octiset Spray, 100ml 5.69 7.70
41 Octiset Spray, 500ml 7.97 10.75
42 Octiset Spray, 1L 11.54 15.60
43 Prime Solutions Hand Gel, 100ml 3.33 4.50
44 Proseptic Spray, 60ml 3.67 5.05
45 Proseptic Gel, 200ml 5.00 6.96
46 Proseptic Gel, 500ml 10.71 14.67
47 SP Anticeptic Spray, 70ml 5.87 7.90
48 Super Clean, 500ml 7.50 10.15
49 Topline Hand Sanitizer Gel 300ml 4.46 6.00
50 Topline Hand Sanitizer Gel 500ml 5.36 7.20
51 Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 60ml 1.50 2.50
52 Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 85ml 2.00 3.30
53 Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 135ml 3.00 4.30
54 Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 500ml 6.00 9.00
55 Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 600ml 7.00 9.75
56 Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 1L 11.00 15.30
57 Total Care/ PK Eleven/ Silk - Gel, 4L 39.00 54.20
58 Total Care/ PK Eleven/ Silk - Liquid, 1L 11.00 15.30
59 Total Care/ PK Eleven/ Silk - Liquid, 4L 39.00 54.20

* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.

wdt_ID Περιγραφή Προϊόντος Ανώτατη Χονδρική Τιμή Πώλησης* € Ανώτατη Λιανική Τιμή Πώλησης* €
1 Απλές Μάσκες Χειρουργικές 31 τα 50 τεμάχια 0,70 το τεμάχιο
2 Μάσκες με Φίλτρο 4,00 - 5,00 το τεμάχιο 5,75 - 7,50 το τεμάχιο

* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.

wdt_ID Περιγραφή Προϊόντος Ανώτατη Χονδρική Τιμή Πώλησης* € Ανώτατη Λιανική Τιμή Πώλησης* €
2 Θερμόμετρο Μετώπου 40,00 - 45,00 60,00 - 79,00 (νέα τεχνολογία)
4 Θερμόμετρο Μασχάλης 7,00 - 8,00 11,00 - 15,00

* Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.

Καθορίζεται ως ανώτατη χρέωση για τη διενέργεια μοριακής εξέτασης για τον Κορωνοϊό COVID -19 τα 85,00 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Αναστολή Εξώσεων

Αποφασίστηκε η αναστολή εξώσεων για την περίοδο μέχρι την 31η Μαϊου 2020.
Κάθε διαδικασία προς ανάκτηση κατοχής, η οποία ξεκίνησε μετά την 1η Μαρτίου, σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν ευρίσκεται, αναστέλλεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2020.
Ουδεμία απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής θα εκδίδεται από το Δικαστήριο μέχρι την 31η Μαΐου 2020.
Η ρύθμιση δεν προβλέπει αναστολή καταβολής του ενοικίου, κάτι το οποίο δύναται να συμφωνείται εθελοντικά μεταξύ του ενοικιαστή και του ιδιοκτήτη.
Το μέτρο επιτεύχθηκε με τη ψήφιση από τη Βουλή του Περί Ενοικιοστάσιου (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2020.

Θεσμοθέτηση Τηλεδιασκέψεων

Με τροποποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας αποφασίστηκε η παροχή της δυνατότητας στα συλλογικά όργανα του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα να μπορούν να συνέρχονται σε συνεδρίες με ηλεκτρονικά μέσα, να συμμετέχουν σε αυτές μέσω τηλεδιάσκεψης και να θεωρούνται έγκυρες οι αποφάσεις τους.
Το μέτρο επιτεύχθηκε με τη ψήφιση από τη Βουλή των Περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμους του 1999 μέχρι 2014.

ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account