Νόμος – Αναστολή Επιβολής Xρηματικής Eπιβάρυνσης από Έφορο Εταιρειών


ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟ

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.

Κεφ. 113.

9 του 1968

76 του 1977

17 του 1979

105 του 1985 198 του 1986

19 του 1990 41(Ι) του 1994 15(Ι) του 1995 21(Ι) του 1997 82(Ι) του 1999 149(Ι) του 1999 2(Ι) του 2000 135(Ι) του 2000 151(Ι) ου 2000 76(Ι) του 2001 70(Ι) του 2003 167(Ι) του 2003 92(Ι) του 2004 24(Ι) του 2005 129(Ι) του 2005 130(Ι) του 2005 98(Ι) του 2006 124(Ι) του 2006 70(Ι) του 2007 71(Ι) του 2007 131(Ι) του 2007 186(Ι) του 2007 87(Ι) του 2008 41(Ι) του 2009 49(Ι) του 2009 99(Ι) του 2009 42(Ι) του 2010 60(Ι) του 2010 88(Ι) του 2010 53(Ι) του 2011 117(Ι) του 2011 145(Ι) του 2011 157(Ι) του 2011 198(Ι) του 2011 64(Ι) του 2012 98(Ι) του 2012 190(Ι) του 2012 203(Ι) του 2012 6(Ι) του 2013 90(Ι) του 2013 74(Ι) του 2014 75(Ι) του 2014 18(Ι) του 2015 62(I) του 2015 63(Ι) του 2015 89(I) του 2015 120(I) του 2015 40(I) του 2016

90(I) του 2016 97(I) του 2016 17(I) του 2017 33(I) του 2017 51(I) του 2017 37(I) του 2018 83(Ι) του 2018 149(Ι) του 2018 163(Ι) του 2019.

 

 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τον περί Εταιρειών Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως ο «βασικός νόμος»).

 

Τροποποίηση του άρθρου 2 του περί Εταιρειών (Τροποποιη- τικού) Νόμου του 2019. 163(Ι) του 2019.

 

2. Το άρθρο 2 του περί Εταιρειών (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «δεκαέξι (16) μήνες» (τρίτη γραμμή) με τη φράση «είκοσι τέσσερις (24) μήνες».

 

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account