Ανακοίνωση – Διευκρινίσεις για Μελέτη 20,000 Εργαστηριακών Εξετάσεων σε Εργαζόμενους

Διευκρινίσεις για τη διενέργεια της μελέτης 20,000 εργαστηριακών εξετάσεων σε εργαζόμενους

Στο πλαίσιο του προγράμματος διεξαγωγής 20,000 εργαστηριακών εξετάσεων σε εργαζόμενους του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου, ιδιωτικού τομέα και της Εθνικής Φρουράς, το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει τα ακόλουθα:

1. Η κατανομή των εργαστηριακών εξετάσεων έγινε ανά Επαρχία σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

2. Τα εργαστήρια που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι εκείνα που αναφέρονται στον σχετικό πίνακα που έχει ανακοινωθεί και επισυνάπτεται εκ νέου και μόνο στα συγκεκριμένα σημεία δειγματοληψίας. Τονίζεται ότι απαγορεύονται ρητά οι κινητές μονάδες δειγματοληψίας.

3. Η επιλογή των εργαστηρίων και η αριθμητική κατανομή των εργαστηριακών αναλύσεων που θα διεκπεραιώσει κάθε εργαστήριο έγινε στη βάση των δυνατοτήτων τους και τις Επαρχίες που μπορούν να καλύψουν αναλογικά, ώστε να πραγματοποιούνται 1,000 τεστ την ημέρα.

4. Όσοι εργαζόμενοι επιθυμούν να υποβληθούν στην εργαστηριακή εξέταση θα πρέπει να επικοινωνούν με το εργαστήριο που επιθυμούν για να διευθετήσουν προσωπικό ραντεβού για τη δειγματοληψία και θα πρέπει να παρουσιάζουν αποδεικτικό στοιχείο κατά την προσέλευσή τους στο σημείο δειγματοληψίας. Διευκρινίζεται ότι το πρόγραμμα απευθύνεται ατομικά στον κάθε πολίτη και όχι ανά επιχείρηση.

5. Το πρόγραμμα αφορά ομάδες επαγγελματιών, οι οποίοι βάσει Διατάγματος του Υπουργού Υγείας συνεχίζουν να εργάζονται σε επιχειρήσεις που δεν έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους. Για σκοπούς διασφάλισης της ίσης πρόσβασης επαγγελματιών από όλες τις ομάδες που εμπίπτουν στο πρόγραμμα, δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες στα εργαστήρια με ενδεικτικό ποσοστό δειγματοληψίας ανά επαγγελματική ομάδα, το οποίο πρέπει να τηρούν (π.χ. 15% εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα, 25% εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, 25% εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που δέχονται κοινό για εξυπηρέτηση, κοκ). Εάν διαφανεί από τη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης ότι τα δείγματα αφορούν επιλεκτικά σε συγκεκριμένους οργανισμούς/υπηρεσίες, κτλ, το Υπουργείο Υγείας δύναται να τερματίσει αυτοδικαίως τη Συμφωνία και θα ενημερώνει σχετικά το κοινό.

6. Τα εργαστήρια, σύμφωνα με τη σύμβασή τους, οφείλουν να διατηρούν αρχείο και να κοινοποιούν όλα τα αποτελέσματα στη Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης, με προτεραιότητα τα θετικά για σκοπούς ιχνηλάτησης και επιδημιολογικής μελέτης/επιτήρησης. Η Μονάδα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Υπουργείου Υγείας θα πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα επισκέψεις στους χώρους δειγματοληψίας για παρακολούθηση και έλεγχο.

Δείτε τη Λίστα και τα Στοιχεία Επικοινωνίας των Εργαστηρίων Εδώ.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account