Νόμος – Ποινές μέχρι 3000 ευρώ για παραβάσεις του περί Λοιμοκάθαρσης

NΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΝΟΜΟ

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 260. 32(Ι) του 2003 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Λοιμοκάθαρσης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και    θα διαβάζεται μαζί με τον περί Λοιμοκάθαρσης Νόμο (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).
Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου

 

2. Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «Κανονισμούς» (πρώτη γραμμή), της φράσης «και/ή τα Διατάγματα» και με την αντικατάσταση της φράσης «τις τετρακόσιες πενήντα λίρες» (τελευταία γραμμή), με τη φράση «τις τρείς χιλιάδες ευρώ (€3.000)».
 

 

 

 

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account