Νόμος – Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016 ΕΩΣ 2018

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός τίτλος.

 

76(Ι) του 2016

105(Ι) του 2017

63(Ι) του 2018.

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών (Τροποποιητικός) (Αρ.1) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμους του 2016 έως 2018 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμοι του 2016 έως (Αρ.1) 2020.
Τροποποίηση του άρθρου 7 του βασικού νόμου. 2.        Το εδάφιο (3) του άρθρου 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:
            «Νοείται περαιτέρω ότι, χωρίς επηρεασμό του ποσού της οφειλής, όπως αυτό υπολογίζεται βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, για όσους οφειλέτες είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση κατά την 1η Μαρτίου 2020, η καταβολή των δόσεων που αντιστοιχούν στους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020, αναστέλλεται και η περίοδος αποπληρωμής επεκτείνεται κατά δύο μήνες».
Έναρξη ισχύος 3.         Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account