Νόμος – Αναστολή Πρόσθετης Εισφοράς ΓΕΣΥ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ TOY 2001 ΕΩΣ 2017

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

 

 

 

89(Ι) του 2001

134(Ι) του 2002

101(Ι) του 2004

62(Ι) του 2005

74(Ι) του 2017.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμους του 2001 έως 2017 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός Νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμοι του 2001 έως  2020.
 

 

Τροποποίηση του άρθρου 68 του βασικού νόμου. 2. Το άρθρο 68 τροποποιείται ως ακολούθως-

 

(α) με την προσθήκη, στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2), αμέσως μετά τη φράση «1η Μαρτίου 2020» (δεύτερη γραμμή), της φράσης «και από την 1η Απριλίου 2020 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2020», και

 

(β) με την προσθήκη, του ακόλουθου νέου εδαφίου (3)

 

«(3) Ο Υπουργός Οικονομικών έχει εξουσία να αποφασίζει για την άρση ανωμαλιών και την επίλυση προβλημάτων που δυνατόν να προκύψουν από την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου».

 

 

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account