Νόμος – Αναστολή Υποχρέωσης Καταβολής ΦΠΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΜΕΧΡΙ 2019

Συνοπτικός

τίτλος.

95(Ι) του 2000

93(Ι) του 2002

27(I) του 2003

172(Ι) του 2003

95(Ι) του 2004

88(Ι) του 2005

100(Ι) του 2005

131(Ι) του 2005

148(Ι) του 2005

64(Ι) του 2006

86(Ι) του 2006

87(Ι) του 2006

48(Ι) του 2007

129(Ι) του 2007

141(Ι) του 2007

142(Ι) του 2007

143(Ι) του 2007

25(Ι) του 2008

37(Ι) του 2008

38(Ι) του 2008

63(Ι) του 2008

88(Ι) του 2008

35(Ι) του 2009

135(Ι) του 2009

13(Ι) του 2010

29(Ι) του 2010

68(Ι)/ του 2010

97(Ι) του 2010

131(Ι) του 2010

4(Ι) του 2011

37(Ι) του 2011

129(I)  του 2011

186(Ι) του 2011

16(Ι) του 2012

73(Ι) του 2012

133(Ι) του 2012

135(Ι) του 2012

167(Ι) του 2012

172(Ι) του 2012

83(Ι) του 2013

118(Ι) του 2013

129(Ι) του 2013

164(Ι) του 2013

81(Ι) του 2014

153(Ι) του 2014

154(Ι) του 2014

155(Ι) του 2014

160(Ι) του 2014

215(I) του 2015

119(Ι) του 2016

86(1) του 2017.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους του 2000 μέχρι (Αρ.3) 2019 (που στη συνέχεια θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμοι του 2000 μέχρι (Τροποποιητικός) 2020.
313 του 2017

135(I) του 2017

157(I) του 2017

39(Ι) του 2018

60(Ι) του 2018

121(Ι) του 2018

31(Ι) του 2019

70(Ι) του 2019

158(I) του 2019.

 

 

Τροποποίηση του άρθρου 45 του βασικού νόμου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τροποποίηση του άρθρου 46 Α του

βασικού νόμου.

2. Το εδάφιο (3) του άρθρου 45 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος της επιφύλαξης με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης:

 

«Νοείται ότι, σε περίπτωση φορολογικής δήλωσης που υποβάλλεται με βάση τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 20 για τις καθορισμένες φορολογικές περιόδους που λήγουν 29 Φεβρουαρίου 2020, 31 Μαρτίου 2020 και 30 Απριλίου, 2020, δεν θα επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και τόκος , νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο υποβάλει τη φορολογική δήλωση εμπρόθεσμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου για τις περιόδους αυτές και καταβάλλει το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020.

 

Νοείται περαιτέρω, ότι η πιο πάνω επιφύλαξη δεν εφαρμόζεται για υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα με κώδικες οικονομικής δραστηριότητας που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 35111 (Παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος), 36001 (Συλλογή και διανομή νερού (για ύδρευση), 47111 (παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως τροφίμων), 47112 (περίπτερα -μίνι μάρκετ), 47191 (Λιανικό εμπόριο ποικιλίας αγαθών σε πολυκαταστήματα όπου δεν υπερισχύουν τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός), 47211 (Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών-φρουταρίες), 47221 (Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών),   47231 (Λιανικό εμπόριο ψαριών και θαλασσινών-ψάρια, μαλάκια), 47241 (Λιανικό εμπόριο ψωμιού και λοιπών ειδών αρτοποιίας), 47242 (Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής), 47301 (Λιανική πώληση καυσίμων), 47411 (Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού συμπ. Βιντεοπαιχνιδιών), 47611 (Λιανικό εμπόριο βιβλίων), 47621 (λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης), 47651 (Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους εκτός των βιντεοπαιχνιδιών), 47731 (Φαρμακεία), 61101 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου), 61201 (Υπηρεσίες διαδικτύου), 61301 (Δορυφορικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών), 61901 (άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εκτός ΑΤΗΚ).».

 

 

 

3. Το άρθρο 46Α τροποποιείται με την προσθήκη του αριθμού (1) μπροστά από την παράγραφο αυτού και την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1), του ακόλουθου νέου εδαφίου (2):

 

«(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (3) και (4) του άρθρου 45 και των εδαφίων (9) και (10Α) του άρθρου 46 δεν εφαρμόζονται για καθορισμένη φορολογική περίοδο που λήγει στις 29 Φεβρουαρίου, 2020, 31 Μαρτίου, 2020 και 30 Απριλίου, 2020, νοουμένου ότι το υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο καταβάλει το ποσό του οφειλόμενου ΦΠΑ μέχρι τις 10 Νοεμβρίου, 2020:

 

Νοείται περαιτέρω, ότι η πιο πάνω επιφύλαξη δεν εφαρμόζεται για υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα με κώδικες οικονομικής δραστηριότητας που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 35111 (Παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος), 36001 (Συλλογή και διανομή νερού (για ύδρευση),  47111 (παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως τροφίμων), 47112 (περίπτερα -μίνι μάρκετ), 47191 (Λιανικό εμπόριο ποικιλίας αγαθών σε πολυκαταστήματα όπου δεν υπερισχύουν τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός), 47211 (Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών-φρουταρίες), 47221 (Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών),   47231 (Λιανικό εμπόριο ψαριών και θαλασσινών-ψάρια, μαλάκια), 47241 (Λιανικό εμπόριο ψωμιού και λοιπών ειδών αρτοποιίας), 47242 (Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής), 47301 (Λιανική πώληση καυσίμων), 47411 (Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού συμπ. Βιντεοπαιχνιδιών), 47611 (Λιανικό εμπόριο βιβλίων), 47621 (λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης), 47651 (Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους εκτός των βιντεοπαιχνιδιών), 47731 (Φαρμακεία), 61101 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου), 61201 (Υπηρεσίες διαδικτύου), 61301 (Δορυφορικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών), 61901 (άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εκτός ΑΤΗΚ).».

 

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account