Ανακοίνωση – Αναστολή εκποιήσεων για 3 μήνες

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΙΠΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν λόγω του Κορωνοϊούαποφάσισε:

-την ακύρωση των πλειστηριασμών που έχουν προγραμματιστεί μέχρι 30 Ιουνίου 2020

-την αναστολή έναρξης διαδικασίας πλειστηριασμών μέχρι 30 Ιουνίου 2020

-την αναστολή ανάκτησης ακινήτων μετά τη διαδικασία πλειστηριασμού μέχρι 30 Ιουνίου 2020

-την αναστολή τερματισμού πιστωτικών διευκολύνσεων μέχρι 30 Ιουνίου 2020

-την παράταση της προθεσμίας υλοποίησης συμφωνημένων λύσεων αναδιάρθρωσης ή εξόφλησης μέχρι 30 Ιουνίου 2020 χωρίς επιβάρυνση τόκων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκφράζει επίσης την πρόθεση του για πλήρη υιοθέτηση των σχετικών συστάσεων της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

Πελάτες με ενήμερες πιστωτικές διευκολύνσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή ως αποτέλεσμα της επιδημίας του Κορωνοϊού μπορούν να επικοινωνούν με τον αριθμό 22744800.

Παράλληλα το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τη μέχρι σήμερα πρόοδο στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, τα ταμειακά αποθέματα, τις δεσμεύσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις υποχρεώσεις σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων προς την Ελληνική Τράπεζα, αποφάσισε και υλοποίησε την καταβολή προς το κράτος του ποσού των €90εκ. ευρώ ως αποπληρωμή κρατικής βοήθειας για το έτος 2020.

ΚΕΔΙΠΕΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
20 Μαρτίου 2020

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account