Ανακοίνωση – Αύξηση ορίου ανέπαφων συναλλαγών στα 50 ευρώ

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου χαιρετίζει τη σχετική σύσταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για αύξηση των ανώτατων ορίων ποσών, για τα οποία δεν θα απαιτείται η χρήση κωδικού κάρτας(ΡΙΝ). Σκοπός του μέτρου είναι η διεύρυνση του όγκου συναλλαγών στο εμπόριο με ανέπαφες συναλλαγές, μέτρο το οποίο παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια κατά την περίοδο της έξαρσης του κορωνοϊού, COVID-19.

Την ίδια ώρα, οργανισμοί διάθεσης και λειτουργίας τερματικών αποδοχής καρτών όπως η JCC Payment Systems και η RCBBank, έχουν ήδη εισάγει το συγκεκριμένο μέτροαυξάνοντας το εν λόγω όριο στα 50 ευρώ, καθιστώντας τις ανέπαφες συναλλαγές ως τη βασική επιλογή των κατόχων καρτών στο κυπριακό εμπόριο.

Σημειώνεται ότι, η Εθνική Επιτροπή Πληρωμών, στην οποία συμμετέχει και ο Σύνδεσμος Τραπεζών, έχει αποστείλει σχετική εγκύκλιο μέσω της οποίας αναφέρεται το εξής: «Λόγω των έκτακτων συνθηκών που βιώνουμε από την εξάπλωση του COVID-19, η Εθνική Επιτροπή Πληρωμών, εκπροσωπώντας τόσο τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών (καταναλωτές, εμπόρους και επιχειρήσεις, συμπεριλαμβανομένης και της Κυβέρνησης) όσο και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, υποστηρίζει την ενεργό προώθηση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωμών αντί των μετρητών, ούτως ώστε να πληρούνται στο βαθμό του εφικτού, οι οδηγίες των αρμόδιων Αρχών της Δημοκρατίας και ειδικότερα για τήρηση της κοινωνικής απόστασης».

Παράλληλα, η Εθνική Επιτροπή Πληρωμών καλεί τόσο τους χρήστες των υπηρεσιών πληρωμών να προτιμούν, όσο και τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να διευκολύνουν τη διεκπεραίωση των πληρωμών ηλεκτρονικά, όπως για παράδειγμα μέσω διαδικτύου, έξυπνων συσκευών, ηλεκτρονικής τραπεζικής – συμπεριλαμβανομένων πληρωμών SEPA και πάγιων εντολών – καθώς και ανέπαφων πληρωμών μέσω καρτών.

Στο σημείωμα της Εθνικής Επιτροπής Πληρωμών προς τους επηρεαζόμενους οργανισμούς αναφέρεται ότι οι συστάσεις της συνάδουν και με δήλωση που έχει εκδώσει η ΕΑΤ στις 25 Μαρτίου 2020, στην οποία αναφέρεται ότι, για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς υπηρεσιών πληρωμών, θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας.

Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
2 Απριλίου2020

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account