Διάταγμα Αρ. 1 - Απαγόρευση Συγκεντρώσεων και Ακύρωση Εκδηλώσεων+