Διάταγμα Αρ. 1 – Απαγόρευση Συγκεντρώσεων και Ακύρωση Εκδηλώσεων

Ο ΠΕΡΙ ΛΟΙΜΟΚΑΘΑΡΣΕΩΣ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 260 Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 6(γ) και (δ)

Ο Υπουργός Υγείας ασκώντας τις εξουσίες που παρέχει το άρθρο 6(γ) και (δ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 10.3.2020 εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

1. Το Διάταγμα αυτό θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός μέτρων για παρεμπόδιση τη εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID – 19 ) Διάταγμα του 2020, με αριθμό 1.

2. Με σκοπό την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοϊού COVID-19 καθορίζονται τα πιο κάτω μέτρα από τις 10 Μαρτίου 2020 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020:

(ι) Απαγόρευση συγκεντρώσεων και παραμονής στον ίδιο ενιαίο κλειστό χώρο, ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης άνω των 75 ατόμων συνολικά μέχρι 31 Μαρτίου 2020. Νοείται ότι η απαγόρευση δεν ισχύει για συγκεντρώσεις πέραν των 75 ατόμων που εμπίπτουν στην καθιερωμένη και συνήθη επιτέλεση επαγγελματικών καθηκόντων και δραστηριοτήτων όπως γραφεία, εταιρείες, βιομηχανία κτλ εφόσον τηρούνται οι βασικοί Κανόνες Υγιεινής. Νοείται περαιτέρω ότι η απαγόρευση δεν ισχύει για περιπτώσεις σύντομης διακίνησης εντός του εν λόγω χώρου, ή από και προς αυτόν, όπως είναι τα εμπορικά κέντρα, οι υπεραγορές και άλλοι χώροι στους οποίους οι επισκέπτες θα διακινούνται και δεν θα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα συγκεντρωμένοι στον ίδιο χώρο.

(ii) Ακύρωση μαζικών εκδηλώσεων, συγκεντρώσεων, παρελάσεων, συναυλιών σε δημόσιους χώρους,

(iii) Διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων και άλλων αγώνων χωρίς την παρουσία θεατών.

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ,

Υπουργός Υγείας.

Tags:

©2024 Pnyka Democracy Reborn

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account